Mechanical image of E-A-T-O-Meter by Google in 1983 - Fake humour image made by me.

Miksi E-A-T on tärkeä asia hakukoneoptimoinnissa?

Päivitetty

E-A-T -periaatteen sisäistäminen oli ehkä kaikista tärkein oivallus omassa hakukoneoptimoinnissani. Lyhenne E-A-T tulee sanoista Expertise, Authoritativeness ja Trustworthiness ja nämä liittyvät verkkosivuston sisällön asiantuntevuuteen, uskottavuuteen ja luottamuksen luomiseen.

Tässä artikkelissa kerron, miksi E-A-T on erityisen tärkeä periaate hakukoneoptimoinnissa ja miten itse olen pyrkinyt ottamaan kaiken irti E-A-T:stä optimoidessani verkkosivustoja.

1. Mitä E-A-T tarkoittaa hakukoneoptimoinnissa?

E-A-T -periaate muodostuu siis käsitteistä Expertise, Authoritativeness ja Trustworthiness. Suomennettuna nämä voisivat olla esimerkiksi asiantuntemus, vaikutusvalta ja luottamus, mutta pysyn englanninkielisissä termeissä selkeyden vuoksi. Käytän kahdesta jälkimmäisestä jatkossa muotoa Authority ja Trust, koska ovat huomattavasti mukavampia kirjoittaa näin.

Viime vuosina Google on alkanut painottaa hakutuloksissa yhä enemmän sisällön luotettavuutta, asiantuntemusta ja läpinäkyvyyttä. Juuri tähän liittyy E-A-T, mikä onkin mielestäni ylivoimaisesti tärkein periaate hakukoneoptimoinnissa.

E-A-T periaate hakukoneoptimoinnissa

E-A-T on peräisin alun perin 170-sivuisesta Googlen Search Quality Rater Guidelines -dokumentista. Tämä dokumentti on ohjeistus Googlen tuhansille verkkosivustojen tarkastajille ja se kuvailee laadukkaan ja luotettavan verkkosisällön tunnuspiirteitä.

Tämä PDF-dokumentti antaa siis sen ideaalin verkkosivusta, minkälaisia Google haluaa hakukonealgoritmeillaan löytää.

Mielestäni pitkässä juoksussa varmin tapa onnistua hakukoneoptimoinnissa on pyrkiä noudattamaan mahdollisimman tarkasti Rater Guidelinesin ohjeita ja myös sen mainitsemaa E-A-T -periaatetta. Myöhemmin lisää asiaa tästä Rater Guidelines -dokumentista.

Miten verkkosivuston laatua ja luotettavuutta voisi sitten parantaa? Käydään aluksi jokainen E-A-T:n termeistä erikseen läpi, vaikka niissä onkin jonkun verran päällekkäisyyksiä. Jatkan sitten E-A-T:n pohtimista kokonaisuutena ja kerron omista kokemuksistani aiheeseen liittyen tarkemmin.

Expertise eli asiantuntemus

Expertise liittyy siihen, onko sivuston sisältö asiantuntevaa tai vaikuttaako se asiantuntevalta.

Ahrefsin mukaan Expertise määritellään lähinnä sisältötasolla (content-level). Expertiseen riittää siis hyvä ja asiantunteva sisältö, eikä siihen välttämättä vaadia lisäuskottavuutta titteleillä (esim. lääkäri, lakimies) tai ulkoisilla linkeillä vaikutusvaltaisilta sivuilta.

Expertise-periaate hakukoneoptimoinnissa

Tämä pätee kuitenkin vain kevyissä jokapäiväisissä aiheissa, kuten ruuanlaitto, kasvien hoito tai vaikkapa vinkit aidan maalaukseen. Näissä kevyissä aiheissa ainoastaan sisällön laatu ratkaisee.

Pelkkä laadukas sisältö ei siis riitä aiheissa, jotka ovat yksittäiselle ihmiselle todella merkityksellisiä. Näihin kuuluvat esimerkiksi terveyteen tai raha-asioihin liittyvät aiheet. Tästä asiasta tarkemmin kappaleessa YMYL eli Your Money or Your Life.

Everyday Expertise eli vahva kokemusasiantuntijuus

Kevyissä jokapäiväisissä aiheissa asiantuntemukseen voi siis riittää Googlenkin mainitsema Everyday Expertise. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi 20 vuotta autoja korjannut harrastaja pystyy antamaan vinkkejä auton korjaukseen. Tai 10 vuotta voimailua harrastanut pystyy antamaan tekniikkavinkkejä salille omaan kokemukseensa perustuen ja vinkkejä voi pitää asiantuntevina.

Eli jos kirjoittajana omaat vankan harrastustaustan ja kokemuksen joltakin alalta, se kannattaa tuoda selkeästi artikkeleissa esille.

Myös omista kokemuksistaan voi kirjoittaa uskottavasti aiheista, jotka muuten vaatisivat erityisosaamista tai tutkintoa alalta. Esimerkiksi kuntoilija voi kirjoittaa omista kokemuksistaan tietyn ruokavalion noudattamisessa. Jos hän haluaisi kirjoittaa yleispäteviä ohjeita ravitsemukseen liittyen, hänellä pitäisi Googlen periaatteiden mukaan olla alaan liittyvä tutkinto ollakseen asiantunteva tällä alalla.

Tässä vaiheessa voi herätä kysymys, kuinka Google voi oikein tietää, onko joku esimerkiksi asiantuntija tietyllä alalla? Tätä aihetta käsittelen myöhemmin kappaleesssa Kuinka Google mittaa E-A-T:tä.

Yhteenveto E-A-T:n Expertisestä

Expertise eli asiantuntemus näkyy parhaiten itse sisällössä tai tuotteessa. Tee parasta mahdollista sisältöä ja laita rima korkealle. Kerro omasta taustastasi, kokemuksestasi ja tutkinnoistasi, jos se vahvistaa lukijan kokemusta asiantuntemuksesta.

Tutki kilpailijoiden sisältöä ja yritä tehdä omasta sisällöstäsi kaikinpuolin parempaa, laajempaa ja perusteellisempaa.

Toisaalta, kaikkia asioita ei kannata turhaan venyttää. Jos asian voi ilmaista muutamalla lauseella, ei ympärille kannata keksiä sivukaupalla täytetekstiä pelkästään artikkelin laajentamiseksi.

Authority eli vaikutusvalta

Authorityn voi parhaiten suomentaa auktoriteetiksi tai vaikutusvallaksi tietyllä alalla.

Auktoriteetti ja vaikutusvaltahan tulee oikeastaan ulkoapäin. En voi esimerkiksi itse yhtäkkiä päättää, että minulla olisi vaikutusvaltaa hakukoneoptimoinnin alalla.

Jos joku kysyisi vaikka sadalta digitoimistolta, ketkä ovat Suomen parhaita hakukoneoptimoijia, niin tästä mainitusta joukosta varmasti löytyisi paljon Authorityä hakukoneoptimoinnin alalla. Pääajatus Authorityssä onkin, että auktoriteetti on peräisin muilta alan asiantuntijoilta tai vaikuttajilta.

Authority-periaate hakukoneoptimoinnissa

Kuinka omasta auktoriteetista voisi kertoa sivustolla? Sivustolle voisi laittaa paljon todellisia suosituksia asiakkailta. Esimerkiksi hakukoneoptimoinnissa maininnat tai pidemmät jutut tyytyväisistä asiakkaista voisi auttaa lisämään Authorityä. Kaikki referenssit ja kommentit työkavereilta ja vertaisilta voisi myös toimia.

Myös Googlen, Trustpilotin tai vastaavan palvelun arvostelut voisi olla näkyvissä. Joka tapauksessa tässäkin asiassa avoimuus ja läpinäkyvyys on minun mielestä valttia.

Authorityä lisää myös maininnat muilla verkkosivuilla. Esimerkiksi jos minut mainittaisiin usein Tekniikan Maailman tai Tuulilasi-lehden auton tekniikkaan liittyvissä artikkeleissa, olisin Googlen mielestä jonkinlainen auktoriteetti tällä alalla.

Tarvitaanko aina linkki vai riittääkö pelkkä maininta? Googlen Gary Illyes on suoraan sanonut, että linkit ja maininnat vaikutusvaltaisilla sivustoilla vaikuttavat E-A-T:n muodostumiseen. Joten pelkkä mainintakin riittää, eikä linkki ole välttämätön. Allaolevassa twiitissä hakukoneoptimoija Marie Haynes on asiaa kysynyt ja varmistus saatu Garyltä.

Ja toki jos artikkeliin saa maininnan lisäksi myös linkin omalle verkkosivulle, ainahan se on parempi. Linkkien vaikutus voi olla suurempi kuin pelkkien mainintojen ja linkit tuovat myös liikennettä sivustolle, mistä on varmasti välillistä hyötyä.

Lisäävätkö Wikipedia-artikkelit, foorumipostaukset ja blogikommentit Authorityä?

Wikipedian artikkelit ja linkit artikkeleista omalle sivustolle voivat vaikuttaa auktoriteettiin positiivisesti. Mutta niinkuin lähes kaikki hakukoneoptimoinnin asiat – se vähän riippuu artikkelista.

Oman kokemukseni perusteella Wikipediaan on hankala saada läpi esimerkiksi henkilösivua omasta itsestä, ellet ole jo ennestään tunnettu henkilö. Oma Wikipedian henkilösivu onkin jo jonkinlainen saavutus ja lisää auktoriteettia Googlen silmissä tietyllä alalla.

Esimerkiksi tunnettuna taidekriitikkona esiintyminen omalla Wikipedia-sivulla tarkoittaa sitä, että olet taidekriitikko myös aika monen muun mielestä – eli jonkinlainen auktoriteetti alalla. Alla kuvassa toisenlainen esimerkki.

Kuvakaappaus Wikipedia-sivusta Ravitsemusterapeutti
Tässä esimerkkinä Wikipedia-sivu, josta on hyötyä ravitsemusterapeutti Hanna Partaselle. Hänen auktoriteetti on varmasti ravitsemukseen liittyvissä asioissa lisääntynyt Googlen silmissä. Mutta jos Hanna kirjoittaisi hakukoneoptimoinnista, tämä maininta ja linkki ei riittäisi auktoriteetiksi siihen. Auktoriteetti on siis ala- ja aihekohtaista. (Disclaimerina en tunne kyseistä henkilöä, tämä oli vain ensimmäinen hyvä esimerkki, mikä tuli Wikipediassa vastaan.)

Oman kokemukseni perusteella Wikipedia-linkit, jotka on helppo saada läpi, eivät ole kovinkaan arvokkaita. En ainakaan itse huomannut minkäänlaista omissa kokeiluissani boostia hakukonetuloksiin, jos sain jonkin pienen linkin läpi vähäpätöisen Wikipedia-artikkelin peränurkkaan.

Esimerkiksi jos saat linkin tai maininnan imatralaisiin blackmetal-bändeihin liittyvälle Wikipedia-sivulle, ei se ole kovin merkittävä asia E-A-T:n auktoriteettiin liittyen. Linkki kun menee todennäköisesti helposti läpi, koska kukaan ei oikein voi kiistääkään etteikö Blörgoroth olisi imatralainen blackmetal-bändi.

Kuvitteellisen Blörgoroth -blackmetal-bändin logo

Toki jos edustat imatralaista blackmetal-bändiä, linkkihän kannattaa ehdottomasti hommata kyseiselle sivulle. Joten kaikki asiat hakukoneoptimoinnissa tuntuvat noudattavan periaatetta – se vähän riippuu. Tämä tekeekin hakukoneoptimoinnissa todella mielenkiintoista.

Yhteenvetona asiaan itse uskon, että Google on varsin hyvä tunnistamaan sen, kuinka vaikeaa tai helppoa linkki tai maininta on laittaa jollekin sivulle. Oikoteitä tai helppoja palkintoja ei tässäkään asiassa mielestäni ole. Tai jos on, ne keinot ylikäytetään nopeasti ja Google korjaa asian viimeistään seuraavassa isossa päivityksessään.

Blogikommentit ja foorumipostaukset

Itse tehtyjä foorumipostauksia esimerkiksi Suomi24:ään tai Redditiin, tai kommentteja erilaisiin blogeihin ei minusta kannata edes yrittää ainoastaan maininnan tai linkin saamiseksi. Päinvastoin liiallisesta spammaamisesta foorumeille ja muiden blogien kommentteihin voi olla jopa haittaa.

Spammitarkoituksessa tehdyt linkkiyritykset näkyvät myös hakukonetyökaluissa. Tavallliselle lukijalle nämä eivät toki näy, mutta ainakin itselläni herää ihmetys firmasta tai toimijasta, mikä spammaa omia sivujaan sadalle eri sivustolle ainoastaan linkkitarkoituksessa. No, ajatus tämäkin vain. Tällaisia on tullut pohdittua kun olen tutkinut muita sivustoja hakukonetyökalu Ahrefsin avulla.

Niinkuin kaikessa, poikkeuksiakin tietenkin on. Jos keskustelufoorumilla joku kysyy asiaa, johon juuri sinun sivustolla on asiallinen vastaus, tällaiset postaukset voivat olla hyödyllisiä.

Tällaisessa tapauksessa Google todennäköisesti pystyy havainnoimaan liikenteen juuri tuosta postauksesta sinun sivustolle. Jos suurin osa kävijöistä lopettaa googlauksen sinun sisällön lukemisen jälkeen – sisältösi oli todennäköisesti hyvää ja liittyi asiayhteyteen.

Joka tapauksessä tällaiset asiat ovat hakukoneoptimoinnin pieniä detaileja. Toki jos isot linjat ovat kunnossa, ei tällaisesta ole varmasti haittaakaan.

Yhteenvetona kuitenkin ajattelen, että mitä hankalampi linkki tai maininta on saada – sitä arvokkaampi se on. Eli oikotietä Authorityn saamiseen tuskin on olemassa ja se tekeekin E-A-T -periaatteen pohtimisesta mielenkiintoista.

Yhteenveto E-A-T:n Authoritativenessistä

Authority eli auktoriteetti tietyllä alalla tulee ulkoapäin. Jos olet alallasi huippu ja muutkin ovat samaa mieltä, kerro se avoimesti ja mainitse kaikista saamistasi hyvistä palautteista ja töistäsi.

Yritä saada paljon mainintoja ja linkkejä oman alasi nettijulkaisuissa, lehdissä ja vaikkapa Twitterissä ja LinkedInissä.

Ja loppujen lopuksi se riittää, että teet työsi hyvin. Usein poikkeuksellisen hyvä sisältö generoi linkkejä ja mainintoja kuin itsekseen, ja tätä kautta auktoriteetti Googlenkin silmissä alkaa muodostua. Hiljaa hyvä tulee.

Trust eli luottamus

Trust liittyy siihen, voiko verkkosivuston tietoon, sivustoon tai kirjoittajaan ylipäänsä luottaa? Vaikka tieto vaikuttaisi kuinka asiantuntevalta, kirjoittajalla tuntuisi oleva auktoriteettiä omalla alallaan, voi silti herätä kysymys, voiko tähän kaikkeen luottaa?

Tässä kappaleessa kerron, miten itse olen pohtinut luottamuksen syntymistä verkkosivustoihin liittyen.

Kirjoittajan nimi kannattaa mainita

Omalla kohdallani luottamusta lisää se, jos artikkelin kirjoittajan nimi on mainittu. Kuulostaa aika itsestäänselvältä, mutta monen verkkokaupan tai muun yrityksen sisältöartikkelit ovat usein nimettömästi kirjoitettuja. Tämä toki voi olla tarkoituksellista, jos firma ei halua henkilöityä ja haluaa rakentaa mainetta pelkällä yrityksen nimellä.

Itse olen viime aikoina googlannut esimerkiksi ilmalämpöpumppuja ja sattuneesta syystä myös lasten verkkokauppoja. Näihin artikkeleihin sopisi tosi hyvin esimerkiksi se, että ilmalämpöpumppuartikkelin olisi kirjoittanut kyseisen firman vaikkapa työnjohtaja ihan omalla nimellä ja tämä tulisi selkeästi ilmi.

Lastentavaroiden tuotekuvauksetkin voisi kirjoittaa yrityksen työntekijä omalla nimellään, jolloin ainakin omasta mielestä luottamus kasvaisi kyseiseen tuotteeseen. Näin ei tulisi sellainen olo, että tuotekuvaukset on vain kopioitu jostakin maahantuojan materiaaleista.

Trust-periaate hakukoneoptimoinnissa

Tätä asiaa kannattaa ainakin pohtia, olisiko nimi hyvä mainita. Toki tällaisessa henkilökohtaisessa blogissa asia on aika itsestäänselvä, mutta yritysten ja verkkokauppojen kohdalla omasta mielestäni kirjoittajan nimet kannattaa aina mainita, jos se vaan asiayhteyteen sopii. Tämä lisää omasta mielestäni luottamuksen syntymistä ja voi vaikuttaa myös Googlen tulkintaan asiasta.

Myös yrityksen tai firman yhteystiedot kannattaa mainita, vaikka yrityksellä ei olisi käyntiosoitetta. Tosin eipä nykyisin taida sellaista nettisivua enää löytyäkään, mistä puuttuisivat yhteystiedot.

Kerro itsestäsi ja taustastasi

Luottamusta lisää mielestäni myös omasta taustasta kertominen. Tarinaan mielestäni kannattaa laittaa myös (sopivasti) henkilökohtaista otetta, ettei taustatarina ole pelkästään omasta työurasta kertominen.

Verkkokauppojen ja yritysten osalta myös yrityksen historiasta kertominen kannattaa tehdä huolella. Jos itse törmään tuntemattomaan verkkokauppaan, käyn lähes aina tsekkaamassa mikä oikein on yrityksen historia ja tarina. Jos hyvät fiilikset kohtaavat, kauppa on jo tehty. Jos verkkokaupan esittely ja tarina puuttuu kokonaan, ainakin itse saatan valita jonkun toisen kaupan.

Luottamusta lisää siis mielestäni se, että lukija voi vakuuttua siitä, että kirjoittajakin on tavallinen ihminen. Ja verkkokaupan tai yrityksen taustalla on ihan oikeita ihmisiä ja yritys on ihan oikeasti perustettu ja lähtenyt pienestä liikkeelle.

Läpinäkyvyys lisää luottamusta

Mielestäni sivuston läpinäkyvyyteen kannattaa panostaa. Tällä tarkoitan sitä, että kerrotaan avoimesti, mikä on sivuston historia ja miksi se on olemassa. Jos sivustolla tehdään rahaa tai myydään jotakin, tämä kuvio kannattaa selventää mahdollisimman selkeästi. Toki verkkokauppojen tapauksessa asia lienee aika itsestäänselvää.

Asiantuntijasivustoissa, blogeissa tai uutissivustoissa tämä on mielestäni kuitenkin tosi tärkeää kuvata, tulevatko sivuston tulot esimerkiksi myydyistä koulutuksista, kaupallisista yhteistöistä vai pelkästään esimerkiksi mainoksista.

Esimerkiksi oman sivustoni tapauksessa kerron avoimesti, että en myy omia palveluitani, en kerää postituslistoja enkä houkuttele jutun lopussa ostamaan jonkinlaista koulutuspakettia. Lyhyesti näin: olen päättänyt vain perustaa oman henkilökohtaisen hakukoneoptimointi- ja tekniikka-aiheisen blogin ja pidän ihmisten auttamisesta. Juuri nyt pidän siis blogia ilman korvausta ilman mitään sidonnaisuuksia. Toki jos tilanne muuttuu, kerron siitä avoimesti.

Pidän vaan kirjoittamisesta ja monimutkaisten asioiden oppimisesta ja purkamisesta ymmärrettävään muotoon. Ehkä tämä sivusto poikii minulle jonkin kiinnostavan jutun tulevaisuuteen. Tämä onkin ainut (itselleni vielä tuntematon) asia mitä tällä sivustolla tavoittelen.

Joten toivottavasti tämä läpinäkyvyys lisää omaa luottamustasi tätä sivustoa ja minua kohtaan. En ole ajatuksissani yksin, sillä myös Ahrefsin E-A-T -artikkelissa puhutaan, että läpinäkyvyys on tärkeää luottamuksen (trustworthiness) lisäämiseksi.

Metallinen kädenpuristus eli luottamus (Trustworthiness).
Kuva Grey Geezer, Wikimedia Commonsista lisenssillä CC BY-SA 4.0.

Läsnäolo on hyvä asia

Luottamusta lisää myös se, että verkkosivustolla ollaan läsnä. Kommentteihin ja arvosteluihin kannattaa vastata. Jos muuta asiaa ei ole, niin ainakin kannattaa kiittää kommentista ja arvostelusta.

Itse aion ainakin vastata jokaiseen tälle sivustolle tulevaan kommenttiin. Kokeile vaikka.

Tämä läsnäolo mielestäni vahvistaa luottamusta, sillä lukijalle varmasti tulee vaikutus, että tämä henkilö taitaa ihan oikeasti olla olemassa.

Verkkosivuston tarkoitus kannattaa kertoa heti

Omasta mielestäni verkkosivuston tarkoitus kannattaa kertoa heti. Tällä tarkoitan sitä, että jos esimerkiksi tämän sivuston kautta möisin vaikkapa koulutuspaketteja tai omia palveluitani, kertoisin sen heti artikkelien alussa.

Itselleni tulee usein vähän tyhmä olo, kun luen mielenkiintoista artikkelia, jonka lopussa asia katkeaa ja aletaan myydään maksullista koulutusta. Tässä maksullisessa koulutuksessa kyseinen asia esimerkiksi käytäisiin loppuun asti läpi.

Voi olla, että oma näkemykseni on vähän huonoa bisnestä – ainakin lyhyellä aikavälillä. Jos sivustoa aiotaan hakukoneoptimoida kondikseen ja lisätä luottamusta, minusta kannattaa olla täysin avoin heti alusta alkaen.

Uskon että tämä voi tuoda enemmän myyntiä ja tulosta – pitkällä aikavälillä. Hakukoneoptimointi on mielestäni kestävyyslaji. Jos malttaa tehdä laadukasta ja läpinäkyvää sisältöä, Googlen ykköspaikalla oleminen ja myyminen on huomattavasti mukavampaa.

Yhteenvetona kannattaa välttää sitä, että lukijalle tulee minkäänlaista huijatuksi tai ohjailluksi tulemisen tunne. Tämä voi välttää olemalla avoin heti alusta alkaen ja kertoa, minkä vuoksi esimerkiksi nettisivu on olemassa.

Liiallinen avoimuus verkkosivulla voi myös arveluttaa kirjoittamisvaiheessa. Saavatko kilpailijat liikaa informaatiota ja omat kilpailuvaltit häviävät? Minun mielestäni tätä ei kannata pelätä. Avoimuus on pieni osa hakukoneoptimointia ja joskus pienikin asia voi kääntää Googlen viitospaikan esimerkiksi ykköspaikaksi. Ykköspaikalla on paljon mukavampi olla ja antaa kilpailijoiden pohtia, mitä he tekevät väärin.

Yhteenveto E-A-T:n Trustworthinessistä

E-A-T:n Trustworthinessia eli luottamusta lisää avoimuus ja läpinäkyvyys. Kerro kuka olet, miksi kirjoitat artikkelia ja mihin sillä pyrit?

Kerro taustastasi ja miten verkkosivusto on syntynyt. Kerro, jos myyt jotakin ja miten rahavirrat liikkuvat. Älä huijaa tai johdattele lukijaa, vaan ole selkeä ja johdonmukainen heti alusta alkaen.

2. Mitä tarkoittaa YMYL eli Your Money or Your Life?

E-A-T -periaatteeseen liittyy myös oleellisesti termi YMYL, mikä on lyhenne sanoista Your Money or Your Life.

Kaikilla niinsanotuilla YMYL-aiheilla voi olla valtava merkitys yksittäisen ihmisen raha-asioihin, terveyteen tai muuhun todella merkitykselliseen seikkaan. Näihin aiheisiin kuuluvat siis vaikkapa lääketieteeseen (medical), terveyteen (health), rahaan (financial) tai lakiasioihin (legal) liittyvät artikkelit.

YMYL-aiheet ovat siis kaikista merkittävimpiä aiheita ihmisen elämässä ja tämän vuoksi Google mittaa niissä E-A-T:tä ja varsinkin sivuston Expertiseä erityisen tarkasti.

Kuinka lisätä Expertiseä YMYL-aiheissa?

Marie Haynes Consultingin mukaan YMYL-aiheissa Expertiseä lisäävät vahvasti tutkinnot, pätevyydet ja vankka kokemus alalta. Esimerkiksi:

 • Veroneuvoja tarjoavan sivuston kirjoittajalla täytyy olla jokin alan tutkinto tai pätevyys.
 • Kirjanpitoneuvoja tarjoavan sivusto voi olla luotettava, jos kirjoittaja on ollut 15 vuotta kirjanpitäjänä.
 • Lääketieteellisen artikkelin kirjoittaja pitäisi olla alan henkilö, mielellään lääkäri. Tiedon pitää myös nojata tieteelliseen näyttöön.
 • Loukkaantumisen jälkeisiä polven kuntoutusohjeita voi kirjoittaa pitkään alalla ollut fysioterapeutti.

YMYL-aiheissa siis pelkkä laadukas ja uskottava sisältö ei riitä, vaan kirjoittajan taustasta, ammattitaidon perusteista ja tutkinnoista on oltava maininnat sivustolla. Eipä oikeastaan olekaan mitään syytä, miksi tuollaiset asiat kannattaisi jättää pois kirjoituksen yhteydestä.

Omia kokemuksiani YMYL-aiheista

Henkilökohtaisesti itse olen viime aikoina Googlannyt YMYL-aiheista esimerkiksi vauvan terveyteen, nukkumiseen ja ravintoon liittyviä asioita. Oman vauvan terveys on niin tärkeä asia, joten olen aina ollut tosi tarkka siitä, mikä lähde on kyseessä tai mikä on kirjoittajan tausta.

Onneksi Google alkaa olemaan todella taitava tässäkin asiassa, ja Googlen TOP-4 hakutulokset esimerkiksi hakusanalla ”vauvan nukkuminen” tuo luotettavia sivustoja, kuten Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Uniliitto, THL ja Imetyksen tuki.

Hakukoneoptimoinnissa ei mielestäni ole oikoteitä, ja YMYL-aiheet ovat varsinkin sellaisia. YMYL-aiheiden tieto täytyy olla varmaa, täsmällistä, tieteellisesti oikeaa ja se täytyy olla mielellään alan ammattilaisen kirjoittama. Ja kirjoittajan tausta kannattaa tuoda mahdollisimman selkeästi esille.

Your Money or Your Life - YMYL-periaate hakukoneoptimoinnissa

Entä aiheet, jotka eivät ole YMYL?

Ei-YMYL-aiheisiin kuuluvat sellaiset aiheet, joilla ei ole suoraa vaikutusta ihmisen terveyteen, raha-asioihin tai lakiasioihin. Tälläisiin liittyvät enemmän kevyet jokapäiväiset aiheet, kuten vaikkapa ruuanlaitto, tiedot koiraroduista tai auton renkaan vaihto-ohjeet.

Sisällön jako YMYL ja ei-YMYL-aiheisiin ei kuitenkaan ole terävä tai kovin selkeä.

Oli aihe sitten minkälainen vain, omaa ammattitaitoa tai kokemusta kannattaa selventää esimerkiksi kattavalla artikkelilla taustastasi tai aikaisemmista töistäsi, tai mikä tapa asiayhteyteen sopisikaan. Yritä vakuuttaa lukija siitä, että sinä osaat, tiedät ja sinulla on kokemusta asiasta.

Joskus asiantuntemus on vähän hankalampi ilmaista. Esimerkiksi huumori- tai parodiasivustolla tutkinnoista ja kokemuksesta on tuskin apua uskottavuuden luomiseen. Silti huumoria ja parodiaa voi tehdä laadukkaammin ja paremmin, kuin muut sivustot. Joten tällaisissa tapauksissa asiantuntemus määritelläänkin enemmän ihan sisältötasolla, kuten aikaisemmin Ahrefsin lähde mainitsi.

Myös kokemusasiantuntijuuteen liittyvät kirjoitukset liittyvät tähän asiaan. Vaikka esimerkiksi syövän sairastaminen onkin lääketieteeseen liittyvä aihe, omista kokemuksistaan pystyy kirjoittamaan ilman lääketieellistä tutkintoa. Tästä asiasta on Google maininnut suoraan Search Quality Evaluator Guidelines -PDF:ssä sivulla 20.

Yhteenveto YMYL-periaatteesta

YMYL tarkoittaa siis Your Money or Your Life, ja liittyy verkkosivustoihin, joilla on kaikista suurin merkitys ihmisen elämässä. YMYL-aiheisiin kuuluvat siis esimerkiksi terveyteen, lääketieteeseen, rahaan ja lakiasioihin liittyvät asiat.

Sivustolla kannattaa kiinnittää huomiota, että virallinen (tai tieteellinen) tieto ja arkikokemukset tulevat eriteltyä selkeästi toisistaan. Kaikki lähteet kannattaa mainita, jos mahdollista. Tiedon täsmällisyyteen ja selkeyteen kannattaa kiinnittää myös tavallista enemmän huomiota.

Myös oma epävarmuus on hyvä ilmaista. Jos itse kertoisin esimerkiksi omista sijoituskokemuksistani tai siitä, miten olen hoitanut astmaani ja allergioitani, mainitsisin että tietämykseni saattaa olla puutteellista tai hataralla pohjalla. Tästäkin asiasta voi tulla lukijalle varmuutta ja hän osaa suhtautua tekstiin oikealla tavalla – ja saattaa silti lukea jutun mielellään.

3. Omat kokemukseni E-A-T:stä hakukoneoptimoinnissa

Huomasin aikaisemmalla affiliatesivustollani ison nousun hakutuloksissa ja liikenteessä, kun ryhdyin keskittymään E-A-T -periaatteen sisältämiin asioihin. Tässä kappaleessa tiivistän omat kokemukseni E-A-T:n hyödyntämisestä.

Tällaiset muutokset itselläni toimivat (oletetusti) E-A-T:n paranemisen vuoksi. Yksinkertaisia asioita:

 • Laitoin artikkeleihin kirjoittajan nimen (minut) ja tästä linkitys omalle about-sivulleni.
 • About-sivun tekstiä muokkasin paljon kattavammaksi ja paljastin siellä paljon historiaani ja sopivasti henkilökohtaisia asioita.
 • Kerroin sivuston rahaliikenteestä, eli miten rahoitan sen toiminnan. Kerroin täysin avoimesti, että kyseessä on affiliatesivusto, jota pyöritän yksin minä. Jokaisesta klikkauksesta tai ostoksesta saan osuuden kävijän ostoista, ja kerroin avoimesti että tämä ei nosta kuitenkaan kävijän maksamaa hintaa.
 • Laitoin yhteystiedot näkymään jokaiselle sivulle ja ainakin linkin yhteystiedot-sivulle.
 • Tein sivuston sisältämästä informaatiosta täsmällisempää, eli lisäsin faktaa helppoihin taulukoihin ja vertailin eri tuotteita kiinnostavammalla tavalla.
 • Korostin sivustolla, että jokaisen artikkelin olen kirjoittanut minä omin kätösin. Tämä ei ollut aiemmin niin selkeää ja muutos saattoi lisätä sivuston henkilökohtaista otetta.

Yhteenvetona nämä muutokset aiheuttivat sen, että sivustosta tuli selkeämpi, tiedosta täsmällisempää, sekä sisällön ja sivuston olemassaolo selkeni ja muuttui läpinäkyvämmäksi. Oletan, että tämä lisäsi kävijän tuntemaa luottamusta ja vähitellen Google alkoi pitää sivustoa luotettavampana kuin muut kilpailijat.

Teen varmaan jossakin vaiheessa tarkemman artikkelin affiliatesivun hakukoneoptimoinnista, mutta tässäpä oli muutamia yksinkertaisia ideoita E-A-T:n parantamiseen Googlen silmissä, varsinkin affiliatesivuston tapauksessa.

4. Kuinka otan huomioon E-A-T:n tällä sivustolla?

Oman sivustoni hakukoneoptimoinnista olen kirjoittanut aikaisemmissa kappaleissa muiden asioiden välissä. Tässä kappaleessa on kuitenkin tiivistelmä siitä, miten olen ottanut huomioon erityisesti E-A-T:n tällä sivustolla:

 • Kirjoitan sivustoa omalla nimelläni ja sivulta löytyy yhteystiedot eli linkit someprofiileihini ja sähköpostiosoite. Puhelinnumeron ja osoitteen pidän kuitenkin omana tietonani, joten niitä en ole tietoisesti laittanut tänne.
 • Kerron avoimesti omasta taustastani ja siitä, mikä on tämän sivuston tarkoitus.
 • Kerron aikaisemmissa linkeissä, mikä on ammattitaitoni pohja ja työhistoriani. Kerron myös sen, että en tee tällä sivustolla rahaa enkä myy mitään palveluita (ainakaan toistaiseksi).
 • Kerron etusivulla sivuston yleisen aihepiirin, eli luvassa on artikkeleita alkuun hakukoneoptimoinnista. Myöhemmin on luvassa ehkä sisältöä tekniikasta, laitteista ja myös pelaamisesta.
Tuntematon parrakas mies - E-A-T -periaate hakukoneoptimoinnissa
Lisääkö parta luottamusta?🤔

Koska sivuston aihe on hakukoneoptimointi, pyrin olemaan SEO:on liittyvissä asioissa mahdollisimman läpinäkyvä:

 • Kerron kaiken tiedon ja niksit, miten yritän hakukoneoptimoida juuri tätä sivustoa.
 • Kerron myös sen, mistä tiedän paljon, tai mistä olen vähän epävarma tai en tiedä juuri mitään. Esimerkiksi verkkokauppojen hakukoneoptimoinnista en tiedä mitään varmaa, koska kokemukseni on peräisin täysin affiliatesivuston optimoinnista.
 • Kerron kaiken tämän sivuston hakukoneoptimoinnista, mikä siinä on onnistunut ja mikä ei. Tämän aika ei ole ihan vielä, koska sivusto on niin nuori (perustettu vasta maaliskuussa 2022). Mutta aion siis analysoida myös tämän sivun mahdollisen suosion tai epäsuosion syyt aikanaan.
 • Tulen kertomaan kaiken tiedon ja kikat, miten rakensin oman aikaisemman affiliatesivustoni.

Bisnesmielessä kaiken tietämyksen kertominen voi olla hieman tyhmää, mutta en keksi mitään syytä, miksi panttaisin nyt jotakin tietoa. Useinhan tietosivustoilla kerrotaan perustiedot ilmaiseksi ja merkityksellisin tieto maksullisessa tilauksessa. Tämä toki voi olla rahantekomielessä fiksuinta, ainakin lyhyellä aikajänteellä.

Joka tapauksessa yhteenvetona uskon, että tämänkaltainen reitti on paras tapa boostata sivuston E-A-T:tä. Aika näyttää, onko se oikea valinta – eli tuleeko tämä sivusto rankkaamaan Googlessa vai ei?

5. Kuinka Google mittaa E-A-T:tä?

Tiivistän tähän kappaleeseen kaiken tiedon ja omat oletukseni siitä, miten Google oikein mittaa Expertiseen, Authorityyn ja Trustiin liittyviä asioita.

Kuten tässä Marie Haynesin aikaisemmin mainitsemassani twiitissä sanotaan, E-A-T perustuu vahvasti linkkeihin ja mainintoihin luotettavilta ja auktoriteettia omaavilta nettisivuilta. (authoritative sites).

Onko sitten E-A-T suoraan niinsanottu ranking factor eli hakukonetuloksiin vaikuttava tekijä? Googlen Danny Sullivan selventää asiaa allaolevassa twiitissään.

Eli yhteenvetona E-A-T ei ole suoraan ranking factor, sillä se ei ole yksittäinen selkeästi mitattava tekijä, kuten vaikkapa sivuston nopeus.

Mutta koska Google mittaa kuitenkin lukuisia muita tekijöitä, jotka kertovat välillisesti onko sivustolla hyvä E-A-T, voidaan tätä kautta sanoa, että E-A-T on välillisesti ranking factor. Mutta nämä nyt on vähän määrittelyasioita. Kun pistää E-A-T:n kuntoon, ei tarvitse miettiä muuta.

Mechanical image of E-A-T-O-Meter by Google in 1983 - Fake humour image made by me.

Google käyttää myös ihmisvoimaa E-A-T:n mittaamiseen. Tuhannet search quality raterit eli sivustojen laadun arvioijat käyvät manuaalisesti sivustoja läpi. Arvioijat merkkaavat hyviä ja huonoja sivustoja niin E-A-T:n kuin muihinkin tekijöihin liittyen.

Tämä perusteella Google ei muuta yksittäisten sivujen sijoituksia, mutta manuaaliset arviot antavat algoritmeille suuntaviivoja. Kun on esimerkiksi selvillä iso määrä laadukkaita ja luotettavia sivustoja, alkaa sieltä varmaankin näkymään yhdistäviä tekijöitä eri algoritmeihin liittyen. Ja tämän perusteella Googlen hakukonealgoritmia voidaan säätää taas paremmaksi.

Teknisesti en tuon enempää asiasta tiedä, eikä Google näistä halua itsekään sen tarkemmin kertoa. Mutta tämä perustieto on ihan hyvä lähtökohta sille, mihin E-A-T:n mittaaminen perustuu. Suosittelen myös jo aiemmin linkkaamani Search Quality Rater Guidelines -dokumentin lukemista, sillä se kertoo tarkemmin mihin nämä arvioijat perustavat arvionsa.

Yhteenvetona E-A-T on siis välillinen ranking factor, ja Google käyttää paljon energiaa laadukkaiden ja luotettavien sivustojen tunnistamiseksi. Eli Expertiseen, Authorityyn ja Trustiin panostaminen omasta mielestäni kannattaa ehdottomasti jokaisen verkkosivuston kohdalla.

6. Miksi E-A-T on tärkeä asia Googlelle?

Isossa kuvassa näkisin, että E-A-T ja sivustojen luotettavuus on Googlelle erittäin tärkeä asia. Nykymaailmassa tiedon luotettavuuden ja läpinäkyvyyden tunnistaminen alkaa olla yhä hankalampaa.

Jos kuvitellaan, että Google ensimmäinen sivu alkaisi täyttyä epämääräisillä ja epäluotettavilla hakutuloksilla, alkaisi se vähitellen vaikuttamaan Googlen suosioon hakukoneena.

Jos samaan aikaan markkinoille tulisi jokin uusi erityisen luotettava ja täsmällistä tietoa löytävä hakukone, olisi Googlen valta-asema hakukoneena uhattuna. Tämä olisi aika katastrofaalista Googlelle, sillä suurin osa sen tuloista tulee hakukonemainonnasta.

Eli on aika loogista, että Google käyttää todella paljon osaamista ja resursseja luotettavan ja täsmällisen tiedon seulomiseen. Googlehan on tiedonhakukone, ja jos se ei enää osaisi tehdä ydintehtäväänsä, olisi se aika turha hakukone.

Oma ajatukseni tästä on se, että E-A-T:tä ja ylipäänsä hakukoneoptimointia Googlea varten ei kannata yrittää huijata tai käyttää oikoteitä. Jos jokin vähän hämyinen tekniikka toimii jonkun aikaa, se tuskin toimii kovin pitkään.

Uskon, että Google kehittyy entisestään tunnistamaan hyvät ja laadukkaat sivustot ja ainoa keino menestyä hakutuloksissa – on tehdä hyvää ja laadukasta sisältöä. Keskittymällä tässäkin artikkelissa paljon jauhettuun E-A-T:n, sivuston laatu ja luotettavuus paranee kuin itsestään.

7. Yhteenveto E-A-T:stä

Yritän tähän viimeiseen kappaleeseen tiivistää ydinajatukset tästä artikkelista.

E-A-T:ssä Expertise eli asiantuntevuus liittyy siihen, onko sivuston sisältö asiantuntevaa. Yritä kirjoittaa laadukasta ja täsmällistä sisältöä. Erota oma mielipiteesi muusta tiedosta ja mainitse käyttämäsi lähteet.

Kirjoita erityisen täsmällistä ja oikeata tietoa YMYL-aiheista (Your Money or Your Life), eli aiheista, jotka liittyvät rahaan, terveyteen tai muuhun ihmiselle merkitykselliseen seikkaan. Jos kirjoitat jokapäiväisistä aiheista, kerro, miksi omaat asiantuntemusta tässä asiassa (Everyday Expertise).

Authorityä eli vaikutusvaltaa voit lisätä pyrkimällä saamaan paljon mainintoja ja linkkejä muilta vaikutusvaltaisilta sivustoilta. Mainitse myös saavutuksesi sivustolla, että lukijakin huomaa ne Googlen lisäksi. Yritä saada mahdollisimman paljon näkyvyyttä somessa, alan julkaisuissa ja muissa verkkosisällöissä.

Pyri lisäämään luottamusta eli Trustworthinessiä kertomalla omasta taustastasi ja verkkosivuston tavoitteista. Kerro, miten ansaintalogiikkasi toimii sivustolla, jos se ei ole itsestäänselvää kuten verkkokaupoilla. Kerro, miksi teet mitä teet ja mihin olet pyrkimässä. Ole läsnä sivustolla omalla nimelläsi ja pyri saamaan keskustelua aikaan sivustolla (jos soveltuvaa) ja vastaa kommentteihin.

Tuntematon parrakas mies - E-A-T -periaate hakukoneoptimoinnissa

Tässäpä oli kaikki, mitä tällä kertaa minulle tuli mieleen E-A-T:stä. Päivitän artikkelia säännöllisesti, kun keksin uusia ideoita aiheesta.

Laita toki kommenttia alas, mitä ajatuksia juttu herätti? Pistä myös twiittiä tulemaan.